Pozovite nas: +381 11 3319 214 | info@birovision.com

Svoje usluge znamo da prilagodimo velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinačnog preduzeća kojima nudimo svoje usluge, vode nas ka temeljnom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Poslovnim partnerima obezbeđujemo uslugu primerenu njihovoj delatnosti, načinu i obimu poslovanja.

Računovodstveni servis BIRO VISION obavlja za vas sledeće računovodstvene usluge:
 

 • Vođenje glavne knjige
 • Analitičku evidenciju salda, konta, listing otvorenih stavki
 • Obračun poreza na dodatu vrednost
 • Vođenje poreskih evidencija
 • Popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava
 • Izradu završnog računa
 • Izradu međugodišnjih bilansa
 • Vođenje blagajne
 • Obračun zarada
 • Obračun socijalnih doprinosa
 • Obračun ugovora o delu i autorskih honorara
 • Knjiženje maloprodaje
 • Vođenje računovodstva po troškovnim mestima i projektima
 • Vođenje platnog prometa
 • Obračun kamata
 • Pripremu dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmnica
 • Razne druge knjigovodstvene usluge po želji klijenta
   


Obratili smo pažnju i na potrebu poslovnih partnera i upotpunili svoju ponudu kvalitetnim kurirskim uslugama. Nudimo pomoć u sistematizaciji radnih mesta.

Poresko i poslovno savetovanje

Poreski savetnici svojim sveobuhvatnim pristupom smanjuju vaše poreske suobaveze na minimum.
Naši poreski stručnjaci su u toku sa uvek promenljivim, kompleksnim pravilima poreske regulative. Sa klijentima u potpunosti sarađujemo u planiranju poreskih rešenja i vodimo ih na putu do uspeha. Kod poreskih kontrola nastupamo u vaše ime. Svojim znanjem i iskustvom u poreskim pregledima obezbeđujemo najbolji rezultat za vaše preduzeće.
Svoju kompletnu uslugu dopunjujemo ličnim pristupom do svakog poslovnog partnera. Vaš sagovornik biće stručnjak, ne samo na opštem području računovodstva i rešenja koja se tiču poreza, već će biti u potpunosti upoznat sa vama, vašim preduzećem i specifičnosti poslovanja.

Kurirske usluge i osnivanje preduzeća


Pored knjigovodstvenih, računovodstvenih i poreskih usluga, našim partnerima nudimo i kurirske usluge, kao i usluge osnivanja preduzeća.

Kadrovi – socijalno

Kod usluge kadrovi – socijalno vredi dopustiti da Agencija odrađuje i završava celokupan posao kao što su izrada ugovora o radu kod zapošljavanja novih lica,  ugovora o privremenim i povremenim poslovima, ugovora o dopunskom radu, ugovora o delu i slično, prijava i odjava zaposlenih na obavezno socijalno osiguranje.
 

Naš cilj,vizija

Temeljnim vednostima – kvalitetom usluga, zadovoljstvom klijenata i kontinuiranim porastom poslovanja
želimo da ostanemo ugledan poslodavac za najbolje kadrove..